ZAA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 2.12.2020 - 116951

Položky programu:

RNDr. Mária Vydrová 3 hod. (135 min.)
3.1 Proces plánovania