BBA03_0001_2020_MPC - vzdelávanie 30.11.2020 - 117350

Položky programu:

Mgr. Dana Váňová 3 hod. (135 min.)
1. Školská politika
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. 3 hod. (135 min.)
1. Školská politika