BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 2.12.2020 - 117251

Položky programu:

RNDr. Ľuboslava Ferčíková 4 hod. (180 min.)
3.1 Proces plánovania