BA01_3_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 30.11.2020 - 117553

Položky programu:

PaedDr. Mária Onušková 2 hod. (90 min.)
Kooperatívne vyučovanie a učenie sa - podstata, princípy a rozdiely
PaedDr. Anna Šurinová 1 hod. (45 min.)
Kooperatívne vyučovanie a učenie sa - podstata, princípy a rozdiely
PaedDr. Anna Šurinová 1 hod. (45 min.)
Plánovanie a riadenie edukačného procesu zavádzaním efektívnych stratégií na podporu učenia sa žiakov
PaedDr. Mária Onušková 2 hod. (90 min.)
Plánovanie a riadenie edukačného procesu zavádzaním efektívnych stratégií na podporu učenia sa žiakov