NRA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.12.2020 - 117388

Položky programu:

PaedDr. Štefan Dragúň 2 hod. (90 min.)
3.4 Školský marketing
PaedDr. Štefan Dragúň 2 hod. (90 min.)
3.5 Kontrolná činnosť
PaedDr. Štefan Dragúň 2 hod. (90 min.)
3.6 Systémy riadenia kvality uplatňované v škole alebo v školskom zariadení