BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 1.12.2020 - 117266

Položky programu:

PhDr. Darina Gogolová, PhD. 2 hod. (90 min.)
5. Tvorba projektu rozvoja školy, školského zariadenia, vykonateľnosť projektu a ohrozenia jeho realizácie
PhDr. Darina Gogolová, PhD. 1 hod. (45 min.)
6. Tvorba a riadenie projektového tímu
RNDr. Ľuboslava Ferčíková 2 hod. (90 min.)
6. Tvorba a riadenie projektového tímu