BBA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 3.12.2020 - 115364

Položky programu:

Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. 2 hod. (90 min.)
2.3 vyhľadávanie právnych predpisov prostredníctvom Slov-Lexu
Mgr. Ing. Marián Valent, PhD. 1 hod. (45 min.)
2.5 charakteristika právnych predpisov v oblasti petícií a sťažností
Mgr. Dana Váňová 1 hod. (45 min.)
2.5 charakteristika právnych predpisov v oblasti petícií a sťažností
Mgr. Dana Váňová 2 hod. (90 min.)
2.6 vzťah právnych predpisov v oblasti sťažností k Správnemu poriadku