Výtvarná výchova 2 Figurálny motív

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=645
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 3. december 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 3. december 2020 - 15:30
Počet hodín: 
8
Maximálny počet miest: 
12
Obsadený počet miest: 
12
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár umožňuje rozvoj kompetencií v oblasti projektovania a realizácie vyučovania výtvarnej výchovy  (MŠ a ZŠ) so zameraním na výtvarné činnosti s plochou a farbou, vyjadrenie fantázie, rozvoj tvorivosti  a individuálne vyjadrenie sa dieťaťa (MŠ) a žiaka (1. a 2. st. ZŠ). Seminár poskytuje námety na výtvarné aktivity a ich  metodické spracovanie pre aktívne a priame využitie v praxi učiteľa. Námety sú volené ako figurálne  motívy (ako stvárniť ľudskú figúru – postavu, poznávanie ľudského tela, základov anatómie, vyjadrenie pohybu atď.).

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom odborného seminára je rozvoj profesijných kompetencií pedagógov v oblasti plánovania, projektovania a realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, plánovania a realizácie profesijného rastu a sebarozvoja v kontexte tematického zamerania. 

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
výtvarná výchova
Program seminára: 

1. Prezentácia využívania figurálneho motívu vo výtvarnej výchove.

2. Aktivity účastníkov - aktívna práca s námetom.

3. Metodické spracovanie realizovaných aktivít s využitím v pedagogickej praxi účastníkov. 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ