KNA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 1.12.2020 - 115349

Položky programu:

Mgr. Monika Kosárová 3 hod. (135 min.)
4. Kompetenčný profil pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca školy a jeho využitie v personálnom manažmente.
Mgr. Monika Kosárová 3 hod. (135 min.)
5. Hodnotenie a odmeňovanie pracovného výkonu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.