TTA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 1.12.2020 - 115301

Položky programu:

PaedDr. Anna Vrábľová, PhD. 6 hod. (270 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa