BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 15.12.2020 - 118442

Položky programu:

Mgr. Dana Váňová 3 hod. (135 min.)
Spoločenská etiketa a protokol