Uplatňovanie sebahodnotenia žiakov - efektívny nástroj plnenia cieľov vyučovacej jednotky (online-prezenčne)

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 10. december 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 10. december 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na podporu zručností účastníka efektívne (vzhľadom k cieľom hodiny a vývinovým a individuálnym charakteristikám žiakov) pripraviť a využiť kvalitný, pravidelne uplatňovaný proces sebahodnotenia žiakov na vyučovacích hodinách. Výstupom webinára je pracovný list s vypracovaným postupom procesu previazanosti cieľov vyučovacej jednotky, ich realizácie a sebahodnotením  ich splnenia žiakom.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentovať a aplikovať metódy, techniky sebahodnotenia žiakov vo väzbe na ciele vyučovacej hodiny. 

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Hodnotenie,sebahodnotenie.

Kritériá a indikátory hodnotenia.

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ