ZAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 11.12.2020 - 117856

Položky programu:

Mgr. Emília Petrovská 3 hod. (135 min.)
3.3 Manažment ľudských zdrojov a jeho východiská