BBA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 14.12.2020 - 118440

Položky programu:

Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD. 3 hod. (135 min.)
Problematika manažérskej etiky a stotožnenie sa s organizáciou