NRA01_07_2020_PIV3_NPT - vzdelávanie 11.12.2020 - 116956

Položky programu:

PaedDr. Eva Pupíková, PhD. 4 hod. (180 min.)
Profesijný štandard, reflexia dosiahnutých vlastných profesijných kompetencií
RNDr. Erika Fryková 2 hod. (90 min.)
Profesijný štandard, reflexia dosiahnutých vlastných profesijných kompetencií