TTA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 115311

Položky programu:

Mgr. Monika Kosárová 6 hod. (270 min.)
2.4 tvorba vnútorných predpisov zamestnávateľa