BA01_5_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 10.12.2020 - 117252

Položky programu:

PaedDr. Dagmar Koštrnová 3 hod. (135 min.)
Klíma, postoje a budovanie vzájomných vzťahov všetkých aktérov školy/školského zariadenia, triedy/skupiny.