Fórum pre učiteľov 2.stupňa ZŠ

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Diskusný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=795
Pracovisko MPC: 
Komárno
Lektor: 
PaedDr. Beáta Šenkárová
Začiatok podujatia: 
pondelok, 14. december 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 14. december 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
6
Počet voľných miest: 
34
Tematické zameranie: 

Vzdelávanie žiakov 2. stupňa ZŠ.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Koncipovať plán činnosti učiteľského fóra na základe analýzy vzdelávacích potrieb  účastníkov webinára.

Profesijná kompetencia: 
Oblasť 2. Výchovno-vzdelávacia činnosť
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Analýza vzdelávacích potrieb učiteľov 2. stupňa základnej školy

2. Vytvorenie plánu stretnutí  Učiteľského fóra  učiteľov 2. stupňa ZŠ v rámci realizácie NP projektu Teachers.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ