KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 11.12.2020 - 117224

Položky programu:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD. 3 hod. (135 min.)
5. Tvorba projektu rozvoja školy, školského zariadenia, vykonateľnosť projektu a ohrozenia jeho realizácie