KEA04_0001_2020_MPC - vzdelávanie 10.12.2020 - 117108

Položky programu:

PaedDr. Tatiana Komanová 3 hod. (135 min.)
1. Školská politika