BBA01_01_2020_PIV2_NPT - vzdelávanie 10.12.2020 - 118328

Položky programu:

Mgr. Dana Váňová 4 hod. (180 min.)
1. Základné východiská personalizovaného vyučovania
Mgr. Anna Pávová 2 hod. (90 min.)
2. Identifikácia potrieb učenia sa žiaka