Tvorba atestačného portfólia pre učiteľov materských škôl

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=9995
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PhDr. Renáta Varhoľáková
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 10. december 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 10. december 2020 - 16:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
19
Počet voľných miest: 
-4
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na tvorbu profesijného portfólia podľa troch oblastí profesijného štandardu pre 1.atestáciu pre učiteľov maerských škôl.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Vedieť vytvoriť vhodné doklady (dôkazy) do atestačného portfólia pre 1. atestáciu podľa jednotlivých oblastí v profesijných štandardoch

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

14:00 - 14:45 - Profesijný štandard učiteľa materskej školy

14:45 - 15:30 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť dieťa, výchovno-vzdelávacia činnosť, profesijný rozvoj

15:30 - 16:15 - Tvorba atestačného portfólia pre oblasť dieťa, výchovno-vzdelávacia činnosť,  profesijný rozvoj

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ