POA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 15.12.2020 - 118156

Položky programu:

Mgr. Dagmar Čtvrtníčková 2 hod. (90 min.)
3.1 Proces plánovania
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková 2 hod. (90 min.)
3.1 Proces plánovania