POA01_0007_2020_MPC - vzdelávanie 14.12.2020 - 117570

Položky programu:

PaedDr. Zuzana Madarasová 3 hod. (135 min.)
Spoločenská etiketa a protokol