Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC participuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 14. december 2020 - 10:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 14. december 2020 - 13:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
30
Obsadený počet miest: 
24
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa bude zameriavať na prezentáciu teoretických východísk  historicko-filozofickou reflexiou dielach Karola Wojtylu - Jána Pavla II.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prehĺbiť, rozvinúť a rozšíriť kľúčové kompetencie učiteľov pre vyučovanie náboženstva/ náboženskej výchovy v súlade so ŠVP a ŠkVP  v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Paideia – alebo o cieli výchovy

Výchova k solidarite I

Výchova k solidarite II

Diskusia, záver

Poznámka: 
Lektora zabezpečuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ