BAA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 21.10.2020 - 113396

Položky programu:

RNDr. Ľuboslava Ferčíková 1 hod. (45 min.)
1. Úvod do vzdelávania, úvod do projektového manažmentu