NRA02_0001_2020_MPC - vzdelávanie 21.10.2020 - 112132

Položky programu:

PaedDr. Štefan Dragúň 6 hod. (270 min.)
1. Školská politika