Umelá inteligencia vo vyučovaní informatiky - neurónové siete prakticky

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=8057
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
9
Počet voľných miest: 
6
Tematické zameranie: 

Obsahom vzdelávania bude trénovanie a testovanie neurónovej siete, ako aj programovanie jednoduchých aplikácií využívajúcich umelú inteligenciu. Súčasťou vzdelávania bude prezentácia rôznych praktických aktivít (s počítačom aj bez neho) na vyučovacie hodiny informatiky na ZŠ aj SŠ.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prakticky vyskúšať trénovanie, testovanie a využitie neurónových sietí v rámci edukačných aktivít.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
informatika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Úvod do neurónových sietí

2. Výber dát a trénovanie neurónových sietí

3. Testovanie neurónových sietí a implementácia do programov

4. Námety a aktivity vo vyučovaní informatiky

5. Rôzne, diskusia

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ