Ako čeliť dezinformáciám?

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=575
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Šnídl
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 11:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
35
Obsadený počet miest: 
34
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na poskytnutie návodu, ako môže pedagóg pomôcť žiakom odhaliť mieru pravdivosti informácií zverejňovaných v rôznych médiách, najmä na sociálnych sieťach a ako sa tieto informácie môžu líšiť od informácií v tradičných médiách (vrátane pomôcok a ďalších materiálov aplikovateľných v edukačnom procese) a podnietiť kritické myslenie žiakov a elimináciu nevhodných vplyvov súvisiacich napr. s extrémizmom. Doménou seminárov bude prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov, ktoré sa v uplynulých rokoch šírili medzi slovenskými užívateľmi sociálnych sietí. Zároveň bude pedagógom vysvetlené, ako sa dá v takomto informačnom chaose orientovať.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať informácie o tom, ako odhaliť nepravdivé infromácie nielen na sociálnych sieťach, ale aj v rôznych médiách a ako sa tieto informácie líšia od informácií v tradičných médiách. 

Profesijná kompetencia: 
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky žiaka; 2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie; 2.3 Realizovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Webinár lektoruje Vladimír Šnídl, novinár Denníka N, autor knihy Pravda a lož na Facebooku.

- Informácie na sociálnych sieťach a v tradičných médiách

- Prezentácia konkrétnych ukážok nezmyslov na sociálnych sieťach a účinná orientácia v informačnom chaose

- Diskusia o fungovaní médií a sociálnych sietí

Účasť je podmienená okrem prihlásenia sa na webinár aj registráciou na: https://moodle.mpc-edu.sk/  najneskôr deň pred konaním webinára.  

Účastníci potrebujú PC/notebook s kamerou a mikrofónom (s pripojením na internet).

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ