Postavenie metodických orgánov v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
PaedDr. Tatiana Komanová
Začiatok podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného  seminára  bude aktualizovanie informácií o kompetenčnom profile vedúceho metodického združenia  a význame metodického združenia v kontexte participácie na pedagogickom riadení  školy.  Súčasťou seminára bude aktivita zameraná na tvorbu plánov profesijného rozvoja členov MZ. Na seminári budú prezentované zásady tvorby pedagogického portfólia učiteľa prvého stupňa základnej školy. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozšíriť profesijné kompetencie vedúceho metodického združenia v normatívnej a koordinačnej oblasti a v personálnej oblasti.

Profesijná kompetencia: 
1.2 Riadiť metodické združenie 3.1 Koordinovať profesijný rozvoj členov metodického združenia
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
učiteľstvo pre 1. stupeň
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 

Oboznámenie sa s cieľom podujatia. Výmena skúseností účastníkov s témou podujatia. Aktualizovanie informácií o kompetenčnom profile vedúceho metodického združenia. Význam metodického združenia v kontexte participácie na pedagogickom riadení  školy.

Zásady tvorby pedagogického portfólia učiteľa prvého stupňa.  Aktivita zameraná na tvorbu plánov profesijného rozvoja členov MZ. Výmena skúseností z tvorby plánov profesijného rozvoja a pedagogického portfólia v podmienkach základných š

Odborná diskusia k problematike kompetenčného profilu vedúceho metodického združenia. Reflexia účastníkov k priebehu podujatia.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ