Profesijné štandardy - Portfólio - Atestácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4804
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Teťana Ustohalová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 21. október 2020 - 14:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
18
Počet voľných miest: 
2
Tematické zameranie: 

Profesijný štandard a tvorba portfólia

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať základné informácie o tvorbe štruktúry profesijného portfólia a o možnostiach svojho profesijného rozvoja v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch (PZ) a odborných zamestnancoch (OZ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti atestačného procesu a využívania profesijných štandardov v profesijnom rozvoji PZ. Nadobudnúť prehľad o možnostiach dokladovania požadovaných kompetencií v atestačnom portfóliu.

Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
zahraničný lektor
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Profesijný štandard, jeho štruktúra a využitie na tvorbu portfólia

Portfólio ako prostriedok sebarozvoja PZ

 Tvorba atestačného portfólia

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ