Ohrozená rodina a jej vplyv na dieťa/žiaka v procese edukácie

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=4862
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Alena Molčanová
PhDr. Jarmila Verbovská
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 12:00
Počet hodín: 
4
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom seminára je porozumieť problematike ohrozená rodina a vplyv ohrozenia rodiny na vývin dieťaťa. Podporiť schopnosť učiteľov včasne identifikovať takéto dieťa/žiaka v triede a získať poznatky pre prácu s takýmto dieťaťom /žiakom počas jeho pobytu v škole.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Porozumieť problematike ohrozená rodina a vplyv ohrozenia rodiny na vývin dieťaťa. Vedieť identifikovať takéto dieťa/ žiaka  v triede .

Profesijná kompetencia: 
1.1. Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa 1.2. Identifikovať psychologické a sociálne faktory učenia sa dieťaťa
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Vymedzenie pojmu ohrozená rodina, špecifiká

Identifikácia vývinových a individuálnych charakteristík dieťaťa/žiaka , sociokultúrneho kontextu vývinu a psychologických faktorov učenia sa žiaka prichádzajúceho z ohrozenej rodiny

 Podporné stratégie v procese  edukácie, príklady dobrej praxe

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ