Osobnostný rozvoj učiteľa a vychovávateľa a techniky duševnej hygieny

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=5405
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 14:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 15:30
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Funkčným zacielením odborného seminára bude zdokonalenie profesijných kompetencií učiteľov a vychovávateľov v oblasti sociálnej interakcie, utvárania interpersonálnych vzťahov a percepcie. Seminár je zameraný na techniky osobnostného rozvoja učiteľa (sebamonitorovanie, zmena myšlienkových vzorcov, techniky rozvoja reziliencie - odolnosti a p.) a na duševnú hygienu učiteľov: eliminácia stresových faktorov, autogénny tréning a i.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj v oblasti sociálnych a komunikačných kompetencií

Profesijná kompetencia: 
3.1 Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.

Odborný seminár transformujeme do formy WEBINÁRU.

1. vzdelávací deň: 19.10.2020

Čas webináru: 14:00 h.- 15:30 h.

 

2. vzdelávací deň: 20.10.2020

Čas webináru: 14:00 h.- 15:30 h.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ