ZAA01_0011_2020_MPC - vzdelávanie 21.10.2020 - 113151

Položky programu:

PaedDr. Mária Šnídlová 6 hod. (270 min.)
1. Základné pojmy a vzťahy personálneho riadenia školy, personálna politika a stratégia, personálna administratíva, pôsobnosť zákonov na zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme