Plánovanie osobného profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca v škole a školskom zariadení

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Štefan Dragúň
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 10:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
16
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
1
Tematické zameranie: 

Cieľová skupina učiteľov bude poznať princípy tvorby portfólia ako nástroja na sebahodnotenie aj ako nástroja na výkon atestácie. Bude vedieť formulovať svoje silné stránky vzhľadom k profesijnému štandardu a preukázať dosiahnutie niektorých profesijných kompetencií. Bude vedieť definovať svoje vzdelávacie potreby a na základe toho si bude vedieť zostaviť osobný plán profesijného rozvoja. Účastníci podujatia vypracujú podklady k tvorbe osobného plánu profesijného rozvoja. V aplikačných úlohách využijú časti osobného profesijného portfólia ako nástroja na sebahodnotenie.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Cieľom webinára je rozvíjať spôsobilosti pedagogického zamestnanca plánovať a realizovať svoj profesijný rozvoj s využitím profesijného portfólia.

Profesijná kompetencia: 
Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
učiteľ profesijného rozvoja
Podkategória PZ: 
všetky
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9.00 Otvorenie

9.05 - 10.30 Tvorba portfólia prostredníctvom profesijného štandardu

 

 

Poznámka: 
Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 - na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ