Učíme sa hospodáriť a plánovať svoje financie - financie v praxi

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
prezenčne
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
DP Trenčín, Pod Sokolicami 14 (učebňa P8) + online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Trenčín
Lektor: 
Ing. Ladislav Smoroň
Ing. Patrik Farula
Ing. Miroslava Jakubeková
Začiatok podujatia: 
pondelok, 19. október 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
piatok, 27. november 2020 - 15:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
5
Počet voľných miest: 
10
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na rozvoj kompetencií pedagogických zamestnancov v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti, s akcentom na problematiku hospodárenia s peniazmi a plánovania osobných financií. Súčasťou vzdelávania bude prezentovanie osvedčených pedagogických skúseností z vyučovania tém finančnej gramotnosti v spojení s reálnou praxou. Účastníci pripravia vlastné aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti v edukačnom procese.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti tém finančnej gramotnosti, s akcentom na problematiku hospodárenia s peniazmi a plánovania osobných financií.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

24.8.2020  WEBINÁR:   On-line formou - účastníci dostanú infomácie o pripojení

9:00 - 10:00  Ako hospodáriť a zabezpečiť svoje potreby

                    Lektor: Ing. Ladislav Smoroň, Ing. Miroslava Jakubeková

 

29.9.2020  ODBORNÝ SEMINÁR:   Prezenčne v DP MPC Trenčín, Pod Sokoliami 14, Trenčín

9:00 - 11:30  Plánovanie finančných prostriedkov - finančný plán

                    Lektor: Ing. Patrik Farula, Ing. Miroslava Jakubeková

 

 

Poznámka: 
Prvé stretnutie bude realizované formou webinára v on-line prostredí (účastníci dostanú informácie na pripojenie). Druhá časť bude prezenčnou formou v MPC Trenčín (v nepriaznivej situácii bude realizovaná tiež on-line formou).

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ