Nová systematika živých organizmov

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
RNDr. Erika Fryková
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 11:15
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
7
Tematické zameranie: 

ŠVP, metodická podpora

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Získať najnovšie poznatky súvisiace s aktuálnou systematikou živých organizmov a s možnosťami jej implementácie do vyučovania predmetu biológia na druhom stupni základnej školy a strednej škole.

Profesijná kompetencia: 
2.1 Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.1 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
biológia
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

 Systematika organizmov v historickom kontexte

 Aktuálna systematika organizmov

 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ