Rozvoj komunikačných zručností prostredníctvom digitálnych technológií - fórum IT gramotnosť

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
RP MPC Prešov
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Ing. Drahoslav Knapík
Začiatok podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 8:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. október 2020 - 11:00
Počet hodín: 
3
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

6. DIGITÁLNA PODPORA VÝUČBY 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Odborný seminár predstaví možnosti získať kompetencie potrebné k efektívnej komunikácii v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu u detí a žiakov, aj v čase domáceho vzdelávania.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie, 2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiakov
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
majster odbornej výchovy
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ jazykovej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ