TNA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 20.10.2020 - 113139

Položky programu:

Ing. Vladimír Figel 6 hod. (270 min.)
3.1 Proces plánovania