POA26_1372_2014_PKR_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 115879

Položky programu:

PaedDr. Zuzana Madarasová 3 hod. (135 min.)
6.3. Personálna politika