Nové kurikulum

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=741
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
ThDr. Tibor Reimer, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 16:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
40
Obsadený počet miest: 
40
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár sa bude zameriavať na prezentáciu teoretických východísk nového kurikula vo výchovno-vzdelávacom procese.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Prezentácia teoretických východísk Kurikula v súlade so iŠVP a ŠkVP v podmienkach základných a stredných škôl.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 Realizovať vyučovanie.
Kariérová pozícia: 
všetky
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
školský špeciálny pedagóg
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
učiteľ základnej umeleckej školy
Kategória OZ: 
sociálny pedagóg
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg
Karierový stupeň: 
všetky
Súvisiaci predmet: 
náboženská výchova
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.00 -14.15 h.  Teoretické vovedenie do nového kurikula

14.15 -14.30 h.  Prestávka

14.30 -15.15 h.  Otázky a podnety k novému kurikulu

15.15 -16.00 h.  Práca s obsahmi a kompetenciami (individuálne alebo v skupinkách)

16.00 -16.30 h.  Diskusia, záver

Poznámka: 
Lektora zabezpečuje Diecézny katechetický úrad Košickej diecézy. Cestovné, prípadne ďalšie výdavky súvisiace s pracovnou cestou, hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ