Východiskové podnety pre rozvoj čítania s porozumením, činnosti, mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online miestnosť
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
Mgr. Mária Pappová
PhDr. Ingrid Nosková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Účastníci webináru v prakticky zameraných aplikačných úlohách upravia pripravené texty do formy učebného textu, zhodnotia kvalitu učebného textu podľa korektných kritérií. Zrealizujú vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením  učebného textu tak, že budú schopní svoje nadobudnuté kompetencie bez problémov aplikovať v každodennej edukačnej realite na ich pracovisku.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Plánovať a realizovať prakticky zamerané úlohy na prácu s textom a vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením textu v podmienkach základnej a strednej školy.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
všetky
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

9.00 h - 10.30 h Učebný text

10.30 h - 10.15 h Prestávka

10.45 h - 13.00 h Vybrané mentálne stratégie súvisiace s porozumením  učebného textu

Poznámka: 
Zmena vo väzbe na Núdzový stav platnému od 1. 10. 2020 - na obdobie 45 dní sa činnosť MPC presunie do online priestoru.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ