Využitie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese materskej školy

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=638
Pracovisko MPC: 
Banská Bystrica
Lektor: 
PaedDr. Adriana Gondová
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
5
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
10
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Obsahom odborného seminára budú modelové aktivity a ich metodické postupy zamerané na využívanie mediálnych obsahov vo vzdelávacom procese. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Rozvíjať schopnosti a zručnosti pedagógov v zhodnocovaní mediálnych obsahov.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Prezentácia účastníkov

2. Mediálne obsahy v edukačnom procese.

3. Využitie mediálnych činností v edukačnom procese (receptívne, produktívne)

4. Diskusia

5. Záver

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ