BAA01_0001_2020_MPC - vzdelávanie 19.11.2020 - 116178

Položky programu:

RNDr. Ľuboslava Ferčíková 4 hod. (180 min.)
3.1 Proces plánovania