Využitie čitateľských stratégií na podporu čítania s porozumením žiakov v rôznych vzdelávacích oblastiach

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=719
Pracovisko MPC: 
Žilina
Lektor: 
PaedDr. Jana Tomášková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na problematiku vybraných čitateľských stratégií, ktoré pri práci s textom podporujú u žiakov rozvoj metakognitívnych procesov. Účastníci získajú prehľad o možnostiach výberu čitateľských stratégií v pedagogickej praxi pri práci s rôznymi druhmi textov.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Využiť vybrané čitateľské stratégie pri plánovaní pedagogickej činnosti.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
pedagogický asistent
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

Vybrané čitateľské stratégie na podporu čítania s porozumením žiakov.

Aplikácia vybraných čitateľských stratégií pri práci s rôznymi druhmi textov.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ