Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6598
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
10
Obsadený počet miest: 
1
Počet voľných miest: 
9
Tematické zameranie: 

Webinár je zameraný na možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry na jednotlivých stupňoch edukácie. 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti vyučovania predmetu rusínsky jazyk a literatúra v súlade s potrebou implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní tohto predmetu na jednotlivých stupňoch edukácie. 

Profesijná kompetencia: 
2.1 - Ovládať obsah a didaktiku vyučovacích predmetov, 2.2 -Plánovať a projektovať vyučovanie, 2.3 - Realizovať vyučovanie, 2.4 - Hodnotiť priebeh a výsledky vyučovania a učenia sa žiaka
Kategória PZ: 
učiteľ
vychovávateľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Súvisiaci predmet: 
rusínsky jazyk a literatúra
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Možnosti implementácie inovatívnych metód vo vyučovaní rusínskeho jazyka a literatúry - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 3. ŠVP , METODICKÁ PODPORA

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ