Manažment malých školských projektov pre učiteľov II.

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
online učebňa: https://moodle.mpc-edu.sk/mod/congrea/view.php?id=7719
Pracovisko MPC: 
Košice
Lektor: 
Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 14:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 16:00
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
8
Počet voľných miest: 
7
Tematické zameranie: 

Dvojdielny seminár sa zameriava na zvládnutie manažmentu malých školských projektov, o ktoré môžu v rôznych tzv. malých grantových výzvach žiadať učitelia na realizáciu inovatívnych nápadov vo výučbe priamo vo svojich triedach. Účastníci sa v druhej časti oboznámia s tipmi ako realizovať samotný projekt po jeho schválení až do záverečného vyhodnotenia a uzavretia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Analyzovať vytvorené projektové návrhy pre malý školský projekt a identifikovať špecifiká pre ich realizáciu pre potreby spracovania projektovej žiadosti a následnej realizácie projektu.

Profesijná kompetencia: 
2.2 Plánovať a projektovať vyučovanie
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ druhého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
učiteľ strednej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1.  Analýza projektových návrhov účastníkov a užitočné tipy na spracovanie projektovej žiadosti

2.  Realizácia projektu a jeho vyhodnotenie

3. Diskusia

Poznámka: 
Webinár je určený LEN pre učiteľov, ktorí absolvovali webinár "Manažment malých školských projektov pre učiteľov I."

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ