Portfólio dieťaťa ako nástroj formatívneho hodnotenia dieťaťa v materskej škole

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Odborný seminár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/course/view.php?id=723
Pracovisko MPC: 
Nitra
Lektor: 
PaedDr. Eva Pupíková, PhD.
Začiatok podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 13:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 19. november 2020 - 14:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
20
Obsadený počet miest: 
20
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Odborný seminár je zameraný na portfólio dieťaťa, ktoré môže učiteľ materskej školy využiť ako nástroj k formatívnemu hodnoteniu učenia sa dieťaťa. Zároveň je tento nástroj vhodný k identifikovaniu individuálnych špecifík dieťaťa.

 

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Aktualizovať profesijnú kompetenciu učiteľa materskej školy súvisiacu s hodnotením učenia sa dieťaťa a identifikovaním individuálnych špecifík dieťaťa.

Profesijná kompetencia: 
2.4 Hodnotiť priebeh a výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa dieťaťa
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
začínajúci pedagogický zamestnanec
všetky
Súvisiaci predmet: 
predškolská pedagogika
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

1. Portfólio dieťaťa - význam portfólia, typy portfólií.

2. Princípy tvorby  portfólia dieťaťa.

Poznámka: 
Účastníci si k webináru pripravia jeden detský výtvarný produkt, nie starší ako 4 dni.

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ