KEA01_0010_2020_MPC - vzdelávanie 18.11.2020 - 115519

Položky programu:

PaedDr. Tatiana Komanová 1 hod. (45 min.)
1. Úvod do vzdelávania, úvod do projektového manažmentu
PaedDr. Tatiana Komanová 1 hod. (45 min.)
2. Základné pojmy, vzťahy a procesy projektového manažmentu
PaedDr. Tatiana Komanová 1 hod. (45 min.)
3. Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia školy, školského zariadenia