Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia

Typ vzdelávacieho podujatia: 
Webinár
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Organizátor: 
MPC organizuje
Miesto konania: 
https://moodle.mpc-edu.sk/mod/jitsi/view.php?id=6604
Pracovisko MPC: 
Prešov
Lektor: 
Mgr. Marek Gaj, PhD.
Začiatok podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 13:30
Koniec podujatia: 
streda, 18. november 2020 - 15:30
Počet hodín: 
2
Maximálny počet miest: 
15
Obsadený počet miest: 
15
Počet voľných miest: 
0
Tematické zameranie: 

Webinár je venovaný problematike priblíženia stratégií  interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Cieľ vzdelávacieho podujatia: 

Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov potrebných na výkon ich špecializovanej pedagogickej činnosti v oblasti stratégií interpersonálnej kooperácie v riadení metodického združenia.

Profesijná kompetencia: 
1.2 - Riadiť metodické združenie, 3.1 - Koordinovať profesijný rozvoj členov metodického združenia, 4.1 - Viesť ľudí, 4.2 - Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj, 4.3 - Stotožniť sa s rolou špecialistu a školou
Kariérová pozícia: 
vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru
Kategória PZ: 
učiteľ
Podkategória PZ: 
učiteľ prvého stupňa základnej školy
učiteľ materskej školy
Karierový stupeň: 
pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou
samostatný pedagogický zamestnanec
Kontaktná osoba: 
Program seminára: 

13.30 - 13.35 - otvorenie webinára

13.35 - 14.35 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (60 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 1. vstup

14.35 - 14.45 - prestávka (10 minút)

14.45 - 15.30 - Mgr. Marek Gaj, PhD. (45 minút) -  Interpersonálna kooperácia v riadení metodického združenia - 2. vstup

15.30 - záver webinára

Poznámka: 
Tematické zameranie: 8. KOOPERÁCIA VO VÝUČBE

Prihlásiť sa na podujatie môže iba registrovaný a prihlásený používateľ